โรงงานผู้ผลิตสินค้าครบวงจร

เป็นที่ยอมรับ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน

บริษัท เกษรพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด | Keasornplastic Industry

                  เราเป็นโรงงานผู้ผลิต ถังขยะ รองรับขยะมูลฝอยทุกชนิด และผลิตภัณฑ์พลาสติกหลากหลายชนิด เช่น ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย เรือ กรวยจราจร อุปกรณ์ชิ้นส่วนของเล่นต่าง ๆ  ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี และทางโรงงานได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้เข้าร่วม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการคัดแยกขยะ และได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงปัญหาด้านการจัดเก็บขยะ จึงได้คิดค้น พัฒนา รูปแบบถังขยะ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง  ผลิตภัณฑ์ของเรา ยังเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน เช่น อบจ. ทม. ทต. อบต. สสจ. แขวงการทาง กรมพัฒนาธุรกิจ สำนักงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา ปั๊มน้ำมัน โรงแรม รีสอร์ท สวนน้ำ และบ้านเรือนทั่วไป

วิสัยทัศน์

” มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์

และพร้อมนำบุคลากร

ไปสู่ความเป็นเลิศ “

พันธกิจ
  • บริษัทฯ จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม

  • บริษัทฯ จะผลิตสินค้าด้านพลาสติกให้มีคุณภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  • บริษัท ฯ มุ่งเน้นในการผลิตสินค้าที่แปลกใหม่และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์

  • บริษัทฯ มุ่งสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคครองใจสินค้าตลอดไป

  • บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงานเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว

สินค้าของเรา Product

ห้างหุ้นส่วน เอฟ.เอ.ที.2006

ห้างหุ้นส่วน เอฟ.เอ.ที.2006 | F.A.T.2006 Limited Partnership

143 ม.13 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

Tel. 074-603039

F.A.T.2006 LIMITED PARTNERSHIP

โรงงานผู้ผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง  เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องเล่นสนามชุดใหญ่

Review รีวิวผลงาน การติดตั้ง

Present

เราเป็นโรงงานผู้ผลิต ยินดีให้บริการ

เครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องเล่นสนามชุดใหญ่ ของเล่นพลาสติก งานเหล็กอื่น ๆ เราเป็นโรงงานผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีบริการจัดส่งและติดตั้ง เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ มากมาย